ADVIES

Wanneer u overweegt om uw woning, gebouw of bedrijfshal te verduurzamen, dan willen wij u daar graag bij helpen. Er zijn een tal van mogelijkheden om te verduurzamen. 

Wij helpen u graag met:

  • Positionering van de verwarming

  • Bepalen van het benodigd vermogen

  • Aansluitvermogen 

  • De juiste thermostaat/regeling

  • Investeringskosten

  • Onderhoudskosten 

  • Speciale wensen

  • Verwarming op maat

 
 

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM MAATSCHAPPELIJK VASTGBOED (DUMAVA)

 

Voor wie?
U valt binnen de doelgroep als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;

Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;

Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis
Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;

Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;

Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. 
Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. 

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking.

Betaalt u als onderneming inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan komt u niet in aanmerking.

 

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM MAATSCHAPPELIJK VASTGBOED (DUMAVA)

 

INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE EN ENERGIEBESPARING (ISDE)


Voor woningeigenaren

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen. Woningeigenaren hebben recht op de hogere subsidiebedragen als de warmtepomp en/of de isolatiemaatregel na 31 december 2021 is geïnstalleerd en of aangebracht.

180 liter
Merk: ETHERMA
Type: ET-AQUA-WHP-180
Meldcode: KA22902

250 liter
Merk: ETHERMA
Type: ET-AQUA-WHP-250
Meldcode: KA20600

 

SUBSIDIE DUURZAME ENERGIE EN ENERGIEBESPARING (ISDE)

 

 

 

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)


Voor ondernemers

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.

270103 [W] Infraroodpanelen Bestemd voor: het plaatselijk verwarmen van vaste werkplekken in ruimtes met een gemiddelde hoogte van meer dan 4 meter, en bestaande uit: elektrische infraroodpanelen, (eventueel) aanwezigheidssensor.

Toelichting:

Investeringen in infraroodfolies, infraroodmatjes en infraroodlampen vallen niet onder deze code

Het met infraroodpanelen verwarmen van ruimten als geheel komt niet in aanmerking

 

SUBSIDIE ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)

 

 

 

STIMULERING BOUW EN ONDERHOUD (BOSA)
Voor amateursportorganisaties

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Infrarood verwarmingspaneel met bewegingssensor en thermostaat voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: aanwezigheid gestuurde ruimteverwarming door middel van warmtestraling met behulp van infraroodpaneel, voor bijvoorbeeld kleedruimten in bestaande sportaccommodaties.

en bestaande uit: verwarmingssysteem met een infrarood verwarmingspaneel niet zijnde een warmtestraler, bewegingssensor en thermostaat.

Randvoorwaarden: Infraroodpaneel wordt geregeld middels bewegingssensor EN thermostaat.

 

SUBSIDIE BOSA